Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal

19-08-2015

BoeN is op 6 februari 2015 opgericht. De voorfase van de energiecoöperatie startte drie jaar eerder. Toen is op initiatief van Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om energie te besparen en lokaal op te wekken in Bronkhorst. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat in het stadje zelf nauwelijks mogelijkheden zijn om energie op te wekken vanwege het beschermd stadsgezicht.

 

Sindsdien is door bewoners en lokale ondernemers onder begeleiding van Stichting KIEN onderzocht wat wel haalbaar is. Daaruit kwam naar voren dat er goede mogelijkheden zijn om in het buitengebied van Bronkhorst energie op te wekken via zonnepanelen, biomassa of waterkracht. Om die mogelijkheden te benutten en de bewoners en lokale ondernemers daarbij te betrekken is Energiecoöperatie BOEN opgericht.

Terug

Placeholder