OVER BoeN

Samen werken aan duurzaamheid
 

Ledenvergadering 13-03-2017

Op 13 maart 2017 hield de coöperatie BoeN haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV). Voor de presentatie klikt u hier.  

De belangrijkste punten van de ALV zijn:

  • Martijn Ketz trad af als bestuurslid van BoeN; hij werd door de leden bedankt met een gul applaus en een fles ‘groene energie’.
  • De ALV keurde de financiële jaarrekeningen over 2015 en 2016 goed.
  • De leden van BoeN gingen unaniem akkoord met de contributie van € 20 per jaar.
  • De ALV stelde een kleine aanvulling van de statuten vast, waardoor BoeN over de contributie geen BTW hoeft te heffen; de nieuwe statuten vindt u hieronder.
  • De ontwikkelingen en stand van zaken van projecten werd besproken.

Na sluiting van de ALV en een korte pauze werd het ‘Zonnedak Holthuizen’ gepresenteerd en toegelicht; voor meer informatie daarover, klik hier.

 

De energiecoöperatie

BoeN staat voor Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal. De energiecoöperatie werkt samen met bewoners en ondernemers uit Bronkhorst en de omliggende dorpen Steenderen, Baak, Olburgen, Rha en Toldijk. Samen ontwikkelen zij initiatieven om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. Het uiteindelijke doel is energieneutraliteit. Dat betekent dat we evenveel stroom en warmte willen produceren in de omgeving als we verbruiken.

 

De oprichting

BoeN is op 6 februari 2015 opgericht. De voorfase van de energiecoöperatie startte drie jaar eerder. Toen is op initiatief van Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om energie te besparen en lokaal op te wekken in Bronkhorst. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat in het stadje zelf nauwelijks mogelijkheden zijn om energie op te wekken vanwege het beschermd stadsgezicht.

 

Sindsdien is door bewoners en lokale ondernemers onder begeleiding van Stichting KIEN onderzocht wat wel haalbaar is. Daaruit kwam naar voren dat er goede mogelijkheden zijn om in het buitengebied van Bronkhorst energie op te wekken via zonnepanelen, biomassa of waterkracht. Om die mogelijkheden te benutten en de bewoners en lokale ondernemers daarbij te betrekken is Energiecoöperatie BOEN opgericht.

 

 

De statuten

Hier vindt u de statuten van BoeN.