20 april 2023: Jaarvergadering BoeN in De Kei

Op donderdag 20 april 2023 vanaf 20.00 uur houdt de energiecoöperatie BoeN haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in De Kei in Steenderen. De zaal is vanaf 19.30 uur open voor ’n kopje koffie of thee.

Bijgevoegd treft u voor deze ALV aan:

  1. De agenda voor de vergadering – klik hier.
  2. Het verslag van de vorige jaarvergadering (over 2021) – klik hier.
  3. De financiële jaarcijfers over het boekjaar 2022 – klik hier.