25 april 2024 – Algemene Leden Vergadering BoeN over 2023

Op donderdagavond 25 april 2024 was de ALV van BoeN in De Kei in Steenderen.

Circa 30 leden volgden de presentaties over de financiële resultaten van het zonnedak Holthuizen, en van de coöperatie BoeN als geheel.  Daarna kwamen ontwikkelingen en plannen aan de orde.

Bestuurslid Hanneke Gosselink-Snelder trad af als bestuurslid en was niet herkiesbaar. De voorzitter bedankte haar namens het bestuur en namens de gehele vergadering voor haar werk voor BoeN.
De heer Ferenc Nemeth is door de ALV unaniem benoemd tot nieuw bestuurslid. De voorzitter heette hem hartelijk welkom in het bestuur.
De voorzitter kondigde ook aan dat hijzelf en de penningmeester volgend jaar aftreden en niet herkiesbaar zijn. Hij nodigde de leden van BoeN – met name de jongere leden – nadrukkelijk uit om zich bij het bestuur aan te melden als nieuw bestuurslid. 

De presentatie van deze ALV kunt u hier (klik) nazien. Het verslag van de ALV vindt u hier (klik).
Extra aandacht werd gevraagd voor aandelen/participaties in het zonnedak:  naar verwachting komen meerdere aandelen te koop.
Wie aandelen in het zonnedak wil kopen meldt dit per email aan Frank van Heijst via email: holthuizen@boen.nu

Aansluitend vertelde de heer Bennie Wisselink van de energiecoöperatie Biozon een interessant verhaal over het produceren van stroom met het gas dat uit het oude afvalstort bij Zelhem stroomt. En over het financiële model dat daarbij wordt gebruikt.   Klik hier om deze presentatie te bekijken.