Coöperatiezaken

Coöperatiezaken

Hieronder vindt u de verslagen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van  BoeN; bovenaan de meest recente, naar beneden steeds oudere.


Jaarvergadering (ALV 2024) over 2023
[25 april 2024]

Op donderdagavond 25 april 2024 was de ALV van BoeN in De Kei in Steenderen.

Circa 30 leden volgden de presentaties over de financiële resultaten van het zonnedak Holthuizen, en van de coöperatie BoeN als geheel.  Daarna kwamen ontwikkelingen en plannen aan de orde. 

Bestuurslid Hanneke Gosselink-Snelder trad af als bestuurslid en was niet herkiesbaar. De voorzitter bedankte haar namens het bestuur en namens de gehele vergadering voor haar werk voor BoeN. 
De heer Ferenc Nemeth is door de ALV unaniem benoemd tot nieuw bestuurslid. De voorzitter heette hem hartelijk welkom in het bestuur. 
De voorzitter kondigde ook aan dat hijzelf en de penningmeester volgend jaar aftreden en niet herkiesbaar zijn. Hij nodigde de leden van BoeN – met name de jongere leden – nadrukkelijk uit om zich bij het bestuur aan te melden als nieuw bestuurslid. 

De presentatie van deze ALV kunt u hier (klik) nazien. Het verslag van de ALV vindt u hier (klik).
Extra aandacht werd gevraagd voor aandelen/participaties in het zonnedak:  naar verwachting komen meerdere aandelen te koop.
Wie aandelen in het zonnedak wil kopen meldt dit per email aan Frank van Heijst via email: holthuizen@boen.nu

Aansluitend vertelde de heer Bennie Wisselink van de energiecoöperatie Biozon een interessant verhaal over het produceren van stroom met het gas dat uit het oude afvalstort bij Zelhem stroomt. En over het financiële model dat daarbij wordt gebruikt.   Klik hier om deze presentatie te bekijken.


Jaarvergadering (ALV 2023) over 2022
[20 april 2023]

Op donderdagavond 20 april was de ALV van BoeN in De Kei in Steenderen.
Circa 25 leden volgden de presentaties over de financiële resultaten van het zonnedak Holthuizen, en van de coöperatie BoeN als geheel.  Daarna kwamen ontwikkelingen en plannen aan de orde. De presentatie kunt u hier (klik) nazien. Het verslag van de ALV vindt u hier (klik).

Extra aandacht werd gevraagd voor aandelen/participaties in het zonnedak:  binnenkort komen meerdere aandelen te koop. Wie aandelen in het zonnedak wil kopen meldt dit per email aan Frank van Heijst via email: holthuizen@boen.nu

Na een korte pauze hield de heer Ruud Kimenai een interessant verhaal over de waterstof-proef die in Lochem loopt.  In die proef worden een aantal oudere huizen verwarmd met waterstof i.p.v. aardgas.
Belangrijkste inzicht: waterstof is simpel en probleemloos. Het kan zonder aanpassingen door het bestaande aardgasbuizenstelsel vervoerd worden en de waterstof-verwarmingsketel doet het prima.  Klik hier om deze presentatie te bekijken.

Het verslag van deze ALV 2023 vindt u hier (klik)


Jaarvergadering (ALV 2022) over 2021
[2 juni 2022]

Vanavond was de Algemene Leden Vergadering van BoeN. Met circa 30 aanwezigen bespraken we de gevolgen van het faillissement van Anode, de twee projecten van BoeN – het zonnedak Holthuizen en Duurzaam Bronkhorst -, de financiële jaarcijfers over 2021 en enkele bestuurlijke zaken van de coöperatie.
De presentatie van deze jaarvergadering kunt u hier (klik) inkijken. 

Aansluitend praatte Thijs Huls van Agem de leden bij over diverse ontwikkelingen in de energiemarkt.  Voor zijn presentatie klikt u hier

Het verslag van deze ALV 2022 vindt u hier


Schriftelijke Jaarvergadering (ALV 2021) over 2020
[12 mei 2021 tot 5 juli 2021]

Vanwege de corona-maatregelen was het nog niet mogelijk om in een zaaltje de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. In plaats daarvan is per email op 12 mei 2021 de “schriftelijke jaarvergadering (ALV)” geopend, op basis van het Jaarverslag 2020 en de daarin ook opgenomen vragen en voorstellen van het Bestuur. Dat Jaarverslag is op 12 mei 2021 aan alle leden gestuurd; u kunt het Jaarverslag hier inzien en downloaden.

Er zijn binnen de gegeven termijn geen reacties gegeven op de bestuursvoorstellen in het Jaarverslag. Alle voorstellen zijn dus door de ALV aangenomen en vervolgens is per email van 5 juli 2021  de schriftelijke ALV over het boekjaar 2020 gesloten.

Het bestuur heet Hanneke Gosselink welkom in ons bestuur en wenst haar veel succes en genoegen.
Wij nemen tevens afscheid van Dolf Pasman als bestuurslid. Dolf is vanaf de oprichting van BoeN (in 2014) bestuurslid geweest. Hij heeft veel betekend voor de opbouw van BoeN. Dolf bedankt! Het bestuur is verheugd dat Dolf onze coöperatie ook als adviseur blijft steunen.

De ALV is akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om aan de leden die tevens deelnemer/aandeelhouder in het zonnedak zijn een bedrag van € 15,- per zonnedakaandeel terug te betalen. Hierbij is bepalend wie eigenaar van de panelen was op peildatum 31 december 2020.


Schriftelijke Jaarvergadering (ALV 2020) over 2019
[13 mei tot 14 juni 2020]

Vanwege de corona-maatregelen was het in voorjaar 2020 niet goed mogelijk om in een zaaltje de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. In plaats daarvan is een “schriftelijke jaarvergadering (ALV)” gehouden, op basis van het Jaarverslag 2019 en de daarin ook opgenomen vragen en voorstellen van het Bestuur. Dat Jaarverslag is op 13 mei 2020 aan alle leden gestuurd; u kunt het Jaarverslag hier inzien en downloaden. Daarmee werd de ‘schriftelijke jaarvergadering’ geopend.  In de weken erna zijn bij het bestuur geen opmerkingen van de leden binnen gekomen. Alle voorstellen van het bestuur, zoals geformuleerd in het Jaarverslag 2019 zijn daarmee aangenomen, en het bestuur heeft op 14 juni 2020 met een email aan alle leden de schriftelijke jaarvergadering afgesloten.

Het bestuur heet Rob van Woerden welkom als nieuw bestuurslid in de functie van secretaris. Hiermee heeft het bestuur tevens afscheid genomen van Arjan Woestenenk als secretaris, met nadrukkelijk uitgesproken dank voor al de jaren dat hij secretaris is geweest van BoeN. Hij heeft veel betekent voor de opbouw van BoeN. Het secretariaat is bij Arjan in hele goede handen geweest. Arjan bedankt!  Arjan blijft bij BoeN actief als adviseur.


Algemene Leden Vergadering (ALV 2019) over 2018
[5 maart 2019]

De energiecoöperatie BoeN hield op 5 maart 2019 haar Algemene leden Vergadering over het boekjaar 2018 in De Pannevogel in Steenderen. Op basis van een presentatie werden met de circa 30 aanwezige leden de financiële resultaten van het boekjaar 2018 besproken. Eerst de financiële resultaten van het zonnedak Holthuizen, daarna de overige financiën van de energiecoöperatie BoeN. Tenslotte werd de begroting voor 2019 gepresenteerd. De kascommissie bracht verslag uit met een positief advies, waarna de ledenvergadering het financiële beleid over 2018 goedkeurde. Na een korte pauze gaf Erik Mol van de gemeente Bronckhorst met een presentatie uitleg over de “Routekaart naar energieneutraal Bronckhorst in 2020“. Tot slot werd Gijs Wildeboer benoemd als nieuwe voorzitter van BoeN. Hij bedankte aftredend voorzitter Gert Jan Huetink voor zijn vele werk voor BoeN: Gert Jan was voorzitter vanaf de oprichting in 2014.

Beide presentaties van de ALV zijn op de website te bekijken: klik hier voor de presentatie met de jaarcijfers over 2018 van het zonnedak Holthuizen en van BoeN; klik hier voor de presentatie over de “routekaart naar energieneutraal Bronckhorst in 2030” door de gemeente Bronckhorst.


Algemene Leden Vergadering (ALV 2018) over 2017
[23 januari 2018]

Op 23 januari 2018 was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering over het boekjaar 2017. Klik hier voor de presentatie en hier voor het verslag.


Algemene Leden Vergadering (ALV 2017) over 2016
[13 maart 2017]

Op 13 maart 2017 hield de coöperatie BoeN haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) over het boekjaar 2016. Voor de presentatie klikt u hier.  De belangrijkste punten van de ALV zijn:

  • Martijn Ketz trad af als bestuurslid/penningmeester van BoeN; hij werd door de leden bedankt met een gul applaus en een fles ‘groene energie’.
  • De ALV keurde de financiële jaarrekeningen over 2015 en 2016 goed.
  • De leden van BoeN gingen unaniem akkoord met de contributie van € 20 per jaar.
  • De ALV stelde een kleine aanvulling van de statuten vast, waardoor BoeN over de contributie geen BTW hoeft te heffen; de nieuwe statuten vindt u hier.
  • De ontwikkelingen en stand van zaken van projecten werd besproken.

Na sluiting van de ALV en een korte pauze werd het ‘Zonnedak Holthuizen’ gepresenteerd en toegelicht; voor meer informatie daarover, klik hier om de presentatie te bekijken.