9 januari 2023: Zonnedak vangt in 2022 recordhoeveelheid groene stroom

Vandaag is de Nieuwsbrief nr. 19 (klik hier)  van BoeN gepubliceerd en aan de leden toegezonden.

Deze Nieuwsbrief bevat het jaarverslag over 2022 van het zonnedak Holthuizen van BoeN. Daarin leest u onder andere dat de stroomopbrengst over 2022 hoger was dan ooit eerder: een record dus!
En u leest dat op donderdagavond 20 april a.s. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van BoeN wordt gehouden, met onder andere de financiële resultaten van het zonnedak en van de coöperatie BoeN over 2022.

2 juni 2022: Algemene Leden Vergadering over 2021

Op donderdag 2 juni 2022 is de algemene ledenvergadering (ALV) van BoeN gehouden in De Kei in Steenderen. De vergadering begon om 20:00 uur.

Hier vindt u de agenda (klik) en de financiële jaarcijfers over 2021 (klik) . Onderwerpen van gesprek waren onder andere de gevolgen van het faillissement van Anode, de prestaties van zonnedak Holthuizen en het project Duurzaam Bronkhorst.
De presentaties van BoeN tijdens deze vergadering vindt u hier (klik).

Na de ALV heeft AGEM een toelichting gegeven over ‘actuele ontwikkelingen in de energiemarkt’. De presentatie vindt u hier (klik).

 

25 januari 2022, 19.00 uur – Informatieavond energiebesparing

Gemakkelijk beginnen met energie besparen.

Met kleine aanpassingen in uw gedrag kunt u al een hoop energie besparen. Weet u eigenlijk niet waar te beginnen? De onafhankelijke en vrijwillige energiecoaches van Agem helpen u graag op weg. Tijdens de online informatieavond op 25 januari vanaf 19.00 u  (speciaal voor inwoners van Bronckhorst) vertellen energiecoaches John en Jan Willem er meer over.

In 45 minuten bent u helemaal op de hoogte en weet u waar u kunt beginnen met besparen. En… maak kans op een box met energiebesparende producten, zoals een energiedisplay t.w.v. €100!

Meld u aan via agem.nl/agenda.

 

5 juli 2021: schriftelijke ALV beeindigd

Op 12 mei 2021 werd per email de “schriftelijke jaarvergadering (ALV)” van BoeN geopend. Deze jaarvergadering over het boekjaar 2020 werd gevoerd  op basis van het Jaarverslag 2020 en de daarin ook opgenomen vragen en voorstellen van het Bestuur. Dat Jaarverslag is op 12 mei 2021 aan alle leden gestuurd; u kunt het Jaarverslag hier inzien en downloaden.
Er zijn binnen de gegeven termijn geen reacties gegeven op de bestuursvoorstellen. Alle voorstellen zijn dus door de ALV aangenomen en vervolgens is per email van 5 juli 2021 de schriftelijke ALV over het boekjaar 2020 gesloten.

Het bestuur heet Hanneke Gosselink welkom in ons bestuur en wenst haar veel succes en genoegen.
Wij nemen tevens afscheid van Dolf Pasman als bestuurslid. Dolf is vanaf de oprichting van BoeN (in 2014) bestuurslid geweest. Hij heeft veel betekend voor de opbouw van BoeN. Dolf bedankt! Het bestuur is verheugd dat Dolf onze coöperatie ook als adviseur blijft steunen.

De ALV is akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om aan de leden die tevens deelnemer/aandeelhouder in het zonnedak zijn een bedrag van € 15,- per zonnedakaandeel terug te betalen. Hierbij is bepalend wie eigenaar van de panelen was op peildatum 31 december 2020.

12 mei 2021: Schriftelijke Algemene Leden Vergadering gestart

Vanwege de corona-maatregelen is het nog niet mogelijk om in een zaaltje de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. In plaats daarvan houden we een “schriftelijke jaarvergadering (ALV)”, op basis van het Jaarverslag 2020 en de daarin ook opgenomen vragen en voorstellen van het Bestuur. Dat Jaarverslag is op 12 mei 2021 aan alle leden gestuurd; u kunt het Jaarverslag hier inzien en downloaden.
Daarmee werd op 12 mei 2021 de ‘schriftelijke jaarvergadering’ geopend.  

Project Duurzaam Bronkhorst: informatieavond 3 maart 2020

Op dinsdagavond 3 maart 2020 was er in ’t Wapen van Bronkhorst een zeer goed bezochte informatieavond over het project “Duurzaam Bronkhorst” dat de BSB (Belangenvereniging Stad Bronkhorst) en de energiecoöperatie BoeN, samen met de Provincie Gelderland en met steun van de gemeente Bronckhorst, gaan starten.
Aan de hand van de bijgevoegde presentaties werd het project toegelicht:

Mensen van de energiecoöperatie “Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)” legden uit (klik hier voor de presentatie) hoe het project is ontstaan, en hoe het projectplan in elkaar steekt. Bronkhorster Jasper Huetink vertelde hoe de verbouwing en verduurzaming van zijn monumentale boerderij is gegaan; daarmee gaf hij een inkijkje in zijn ervaringen met verduurzamen.

Een deskundige van de “Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoef (RCE)” behandelde in zijn presentatie (klik hier) het verduurzamen van monumentale woningen aan de hand van vele simpele en gemakkkelijk toepasbare voorbeelden. Zijn presentatie bevat veel informatie en ook handige verwijzingen naar websites en andere bronnen met nog meer kennis over verduurzamen van monumenten.

Een van de mensen van bureau OOM Advies legde uit (klik hier voor de presentatie) hoe de globale energiescan uitgevoerd gaat worden, bij de woningen van alle bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld.

Vervolg van het project

In verband met de corona-maatregelen is het project Duurzaam Bronkhorst stilgelegd totdat de corona-maatregelen niet meer van kracht zijn. Daarna zal het project weer opgestart worden met het uitvoeren van de energiescans. Vanzelfsprekend krijgen de betrokken bewoners daarover eerst bericht.

BoeN start nieuw project: ‘Duurzaam Bronkhorst’

BoeN is vanaf najaar 2019 begonnen met nadenken over en werken aan het project “Duurzaam Bronkhorst”. In dit project wil de energiecoöperatie “Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)” samen met andere partijen alle inwoners van Bronkhorst helpen met het verduurzamen van hun woning.

>>  Dat gaat dus over energiebesparing.

Vanuit BoeN willen we graag onze leden, maar ook alle andere inwoners binnen ons werkgebied, helpen om energie te besparen, op weg naar ons aller doel: “Energie Neutraal”.

In de stad Bronkhorst zal daarbij speciaal aandacht nodig zijn voor woningen die onderdeel zijn van het ‘beschermd stadsgezicht’, monumenten en alle andere huizen. Daarvoor hebben we een plan gemaakt samen met de Provincie Gelderland. En inmiddels doet ook de Belangenvereniging Stad Bronkhorst (BSB) mee aan het project.

Als we de energiebesparing in de Bronkhorster woningen collectief aanpakken, willen gemeente en provincie ons en de bewoners van Bronkhorst daarbij helpen en dat heeft veel voordelen. Een gezamenlijke aanpak van energiebesparende maatregelen kan ook extra mogelijkheden voor subsidie creëren.

Wat is ons plan?

In de eerste fase wordt door een deskundig Bureau (OOM Advies) globaal onderzocht welke maatregelen in de woningen in Bronkhorst wel en niet mogelijk zijn om deze duurzamer te maken. Dat onderzoek wordt betaald door de Provincie Gelderland. Voor de bewoners van Bronkhorst is deze eerste fase dus gratis, maar die geeft hen wel inzicht in de (on)mogelijkheden in hun eigen woning.

Dat, en hoe we daarna verder willen, gaan we tijdens een eerste informatieavond op 3 maart 2020 aan de bewoners van Bronkhorst uitleggen, inclusief enkele concrete voorbeelden.

Voor wie meer wil weten over het projectplan: dat passen we in de loop van het project regelmatig aan aan nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen.
De versie van 12 december 2019 kunt u hier inzien.

Zonnedak Holthuizen start met productie GROENE stroom

Op zaterdag 23 juni 2018 is het collectieve zonnedak Holthuizen van BoeN in gebruik genomen.
Na enkele korte toespraken door Gert Jan Huetink (voorzitter van BoeN), Willem Buunk (wethouder gemeente Bronckhorst), Bram Reukers (namens bouwer Tenten Solar) en Ruud Krabbenborg (AGEM) hebben de kinderen van kinderopvang ’t Holthuisje de zonnestroom-kabels aangesloten.
Het zonnedak Holthuizen produceert vanaf dat moment genoeg lokale groene stroom voor ruim 60 huishoudens!

   

BoeN sluit overeenkomst zonnedak

Het bestuur van energiecoöperatie BoeN en Anton IJsseldijk, de eigenaar van boerderij Holthuizen, hebben op 29-11-2017 samen een overeenkomst ondertekend. Daarin spreken zijn af dat BoeN een zonnedak mag realiseren op het dak van de veestal van boerderij Holthuizen.
Een belangrijke mijlpaal op weg naar het Zonnedak Holthuizen

Op bijgevoegde foto de ondertekening van de overeenkomst door (vlnr) Anton IJsseldijk, voorzitter Gert Jan Huetink en secretaris Arjan Woestenenk van de energiecoöperatie BoeN.

Ondertekening Holthuizen