25 april 2024 – Algemene Leden Vergadering BoeN over 2023

Op donderdagavond 25 april 2024 was de ALV van BoeN in De Kei in Steenderen.

Circa 30 leden volgden de presentaties over de financiële resultaten van het zonnedak Holthuizen, en van de coöperatie BoeN als geheel.  Daarna kwamen ontwikkelingen en plannen aan de orde.

Bestuurslid Hanneke Gosselink-Snelder trad af als bestuurslid en was niet herkiesbaar. De voorzitter bedankte haar namens het bestuur en namens de gehele vergadering voor haar werk voor BoeN.
De heer Ferenc Nemeth is door de ALV unaniem benoemd tot nieuw bestuurslid. De voorzitter heette hem hartelijk welkom in het bestuur.
De voorzitter kondigde ook aan dat hijzelf en de penningmeester volgend jaar aftreden en niet herkiesbaar zijn. Hij nodigde de leden van BoeN – met name de jongere leden – nadrukkelijk uit om zich bij het bestuur aan te melden als nieuw bestuurslid. 

De presentatie van deze ALV kunt u hier (klik) nazien. Het verslag van de ALV vindt u hier (klik).
Extra aandacht werd gevraagd voor aandelen/participaties in het zonnedak:  naar verwachting komen meerdere aandelen te koop.
Wie aandelen in het zonnedak wil kopen meldt dit per email aan Frank van Heijst via email: holthuizen@boen.nu

Aansluitend vertelde de heer Bennie Wisselink van de energiecoöperatie Biozon een interessant verhaal over het produceren van stroom met het gas dat uit het oude afvalstort bij Zelhem stroomt. En over het financiële model dat daarbij wordt gebruikt.   Klik hier om deze presentatie te bekijken.

November 2023 – optimalisatie zonnedak Holthuizen onderzocht

BoeN heeft deze zomer aan de Energie Advies Zutphen (EAZ)gevraagd om te onderzoeken of ons zonnedak Holthuizen nog beter gebruikt kan worden: “Optimalisatie van het zonnedak Holthuizen“.
EAZ  (wie zijn dat? klik hier) heeft onlangs zijn rapport opgeleverd; dat rapport  kunt u hier (klik) inzien en eventueel downloaden. 

Onze vragen aan EAZ waren:
1) Wat zijn de kosten/baten van het plaatsen van slimme software/hardware die de levering van stroom afschakelt als de verkoopprijs negatief is? Dit om te voorkomen dat betaald moet worden voor geleverde stroom.
2) Wat zijn de kosten/baten voor het plaatsen van batterijen – plus slimme software – om stroom van het dak op te slaan bij een negatieve of lage verkoopprijs?
3) Wat zijn de kosten/baten voor het plaatsen van 1 of 2 kleine windmolens naast het zonnedak?
4) Welke andere mogelijkheden zijn er om de opbrengst van het zonnedak van BoeN te maximaliseren?

Het rapport van EAZ geeft antwoorden op deze 4 vragen. Kort samengevat:

1) Het bedrijf Edmij (= het bedrijf aan wie BoeN de stroomproductie van het zonnedak levert) kan een ‘slimme schakeling‘ installeren, waardoor de stroomlevering wordt afgeschakeld bij negatieve opbrengst.

2) Batterijen zijn erg duur; plaatsing bij het zonnedak is niet rendabel.

3) Het rendement van een kleine windmolen is lager dan van zonnepanelen. Bijplaatsen van een kleine windmolen is niet rendabel.
Interessant is ook het verschil in kostprijzen: stroom geproduceerd door een kleine windmolen (25 m ashoogte) kost circa 15,9 eurocent per kWh; de kostprijs van stroom geproduceerd door ons zonnedak is circa 7,3 eurocent per kWh.

4) De Zutphense energie adviseurs hebben nog 6 andere mogelijke optimalisatie-maatregelen onderzocht, maar die vallen allemaal om diverse redenen af.

Het bestuur van BoeN heeft op 13-11-2023 dit rapport besproken en heeft de conclusies  en adviezen overgenomen.

Concreet betekent dit dat de eerstgenoemde optimalisatie inmiddels is gerealiseerd: sinds 09-10-2023 functioneert er bij het zonnedak een ‘slimme schakeling‘ waardoor de stroomlevering aan het stroomnetwerk wordt gestopt als de opbrengst negatief is. Over de kosten en baten van deze slimme schakeling leest u in het bijgevoegde EAZ-rapport.

 

20 april 2023: Algemene Leden Vergadering BoeN

Op donderdagavond 20 april was de ALV van BoeN in De Kei in Steenderen.
Circa 25 leden volgden de presentaties over de financiële resultaten van het zonnedak Holthuizen, en van de coöperatie BoeN als geheel.  Daarna kwamen ontwikkelingen en plannen aan de orde. De presentatie kunt u hier (klik) nazien. Het verslag van de ALV vindt u hier (klik).
Extra aandacht werd gevraagd voor aandelen/participaties in het zonnedak:  binnenkort komen meerdere aandelen te koop. Wie aandelen in het zonnedak wil kopen meldt dit per email aan Frank van Heijst via email: holthuizen@boen.nu

Na een korte pauze hield de heer Ruud Kimenai een interessant verhaal over de waterstof-proef die in Lochem loopt.  In die proef worden een aantal oudere huizen verwarmd met waterstof i.p.v. aardgas.
Belangrijkste inzicht: waterstof is simpel en probleemloos. Het kan zonder aanpassingen door het bestaande aardgasbuizenstelsel vervoerd worden en de waterstof-verwarmingsketel doet het prima.  Klik hier om deze presentatie te bekijken.

Project ‘Duurzaam Bronkhorst’ geëindigd

Vanaf begin 2020 hebben we in dit project de bewoners van het stadje Bronkhorst geprobeerd te helpen en te stimuleren bij het duurzamer en comfortabeler maken van hun woningen.

Betaald door de provincie Gelderland heeft het bureau Oom Advies van elke woning een zogenaamd ‘scanrapport’ gemaakt. In dat scanrapport is de staat van elke woning op het aspect van isolatie in kaart gebracht en zijn gerichte adviezen gegeven om te komen tot een beter geïsoleerd, en daardoor ook duurzamer en comfortabeler huis. Met de huidige energieprijzen zijn er ook grote financiële besparingsmogelijkheden.
Aan de hand van dat rapport zijn veel bewoners enthousiast aan de slag gegaan.

Eind 2022 heeft de projectgroep met een enquête de resultaten van dit project verzameld.

Daarmee is het project ‘Duurzaam Bronkhorst’ nu afgesloten.
Dat deed de projectgroep met het aanbieden aan de deelnemers van een stuk met een projectverslag, de resultaten van een enquête en een slotbeschouwing. Dat stuk kunt u hier inzien.

 

20 april 2023: Jaarvergadering BoeN in De Kei

Op donderdag 20 april 2023 vanaf 20.00 uur houdt de energiecoöperatie BoeN haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in De Kei in Steenderen. De zaal is vanaf 19.30 uur open voor ’n kopje koffie of thee.

Bijgevoegd treft u voor deze ALV aan:

  1. De agenda voor de vergadering – klik hier.
  2. Het verslag van de vorige jaarvergadering (over 2021) – klik hier.
  3. De financiële jaarcijfers over het boekjaar 2022 – klik hier.

 

9 januari 2023: Zonnedak vangt in 2022 recordhoeveelheid groene stroom

Vandaag is de Nieuwsbrief nr. 19 (klik hier)  van BoeN gepubliceerd en aan de leden toegezonden.

Deze Nieuwsbrief bevat het jaarverslag over 2022 van het zonnedak Holthuizen van BoeN. Daarin leest u onder andere dat de stroomopbrengst over 2022 hoger was dan ooit eerder: een record dus!
En u leest dat op donderdagavond 20 april a.s. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van BoeN wordt gehouden, met onder andere de financiële resultaten van het zonnedak en van de coöperatie BoeN over 2022.

2 juni 2022: Algemene Leden Vergadering over 2021

Op donderdag 2 juni 2022 is de algemene ledenvergadering (ALV) van BoeN gehouden in De Kei in Steenderen. De vergadering begon om 20:00 uur.

Hier vindt u de agenda (klik) en de financiële jaarcijfers over 2021 (klik) . Onderwerpen van gesprek waren onder andere de gevolgen van het faillissement van Anode, de prestaties van zonnedak Holthuizen en het project Duurzaam Bronkhorst.
De presentaties van BoeN tijdens deze vergadering vindt u hier (klik).

Na de ALV heeft AGEM een toelichting gegeven over ‘actuele ontwikkelingen in de energiemarkt’. De presentatie vindt u hier (klik).

 

25 januari 2022, 19.00 uur – Informatieavond energiebesparing

Gemakkelijk beginnen met energie besparen.

Met kleine aanpassingen in uw gedrag kunt u al een hoop energie besparen. Weet u eigenlijk niet waar te beginnen? De onafhankelijke en vrijwillige energiecoaches van Agem helpen u graag op weg. Tijdens de online informatieavond op 25 januari vanaf 19.00 u  (speciaal voor inwoners van Bronckhorst) vertellen energiecoaches John en Jan Willem er meer over.

In 45 minuten bent u helemaal op de hoogte en weet u waar u kunt beginnen met besparen. En… maak kans op een box met energiebesparende producten, zoals een energiedisplay t.w.v. €100!

Meld u aan via agem.nl/agenda.

 

5 juli 2021: schriftelijke ALV beeindigd

Op 12 mei 2021 werd per email de “schriftelijke jaarvergadering (ALV)” van BoeN geopend. Deze jaarvergadering over het boekjaar 2020 werd gevoerd  op basis van het Jaarverslag 2020 en de daarin ook opgenomen vragen en voorstellen van het Bestuur. Dat Jaarverslag is op 12 mei 2021 aan alle leden gestuurd; u kunt het Jaarverslag hier inzien en downloaden.
Er zijn binnen de gegeven termijn geen reacties gegeven op de bestuursvoorstellen. Alle voorstellen zijn dus door de ALV aangenomen en vervolgens is per email van 5 juli 2021 de schriftelijke ALV over het boekjaar 2020 gesloten.

Het bestuur heet Hanneke Gosselink welkom in ons bestuur en wenst haar veel succes en genoegen.
Wij nemen tevens afscheid van Dolf Pasman als bestuurslid. Dolf is vanaf de oprichting van BoeN (in 2014) bestuurslid geweest. Hij heeft veel betekend voor de opbouw van BoeN. Dolf bedankt! Het bestuur is verheugd dat Dolf onze coöperatie ook als adviseur blijft steunen.

De ALV is akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om aan de leden die tevens deelnemer/aandeelhouder in het zonnedak zijn een bedrag van € 15,- per zonnedakaandeel terug te betalen. Hierbij is bepalend wie eigenaar van de panelen was op peildatum 31 december 2020.

12 mei 2021: Schriftelijke Algemene Leden Vergadering gestart

Vanwege de corona-maatregelen is het nog niet mogelijk om in een zaaltje de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. In plaats daarvan houden we een “schriftelijke jaarvergadering (ALV)”, op basis van het Jaarverslag 2020 en de daarin ook opgenomen vragen en voorstellen van het Bestuur. Dat Jaarverslag is op 12 mei 2021 aan alle leden gestuurd; u kunt het Jaarverslag hier inzien en downloaden.
Daarmee werd op 12 mei 2021 de ‘schriftelijke jaarvergadering’ geopend.