Nieuwsberichten over project Duurzaam Bronkhorst

Nieuwsberichten over project Duurzaam Bronkhorst


>> Hieronder staat het nieuwste bericht bovenaan, daaronder steeds oudere berichten  << 

Project ‘Duurzaam Bronkhorst’ geëindigd [19 april 2023]

Vanaf begin 2020 hebben we in dit project de bewoners van het stadje Bronkhorst geprobeerd te helpen en te stimuleren bij het duurzamer en comfortabeler maken van hun woningen.

Betaald door de provincie Gelderland heeft het bureau Oom Advies van elke woning een zogenaamd ‘scanrapport’ gemaakt. In dat scanrapport is de staat van elke woning op het aspect van isolatie in kaart gebracht en zijn gerichte adviezen gegeven om te komen tot een beter geïsoleerd, en daardoor ook duurzamer en comfortabeler huis. Met de huidige energieprijzen zijn er ook grote financiële besparingsmogelijkheden.
Aan de hand van dat rapport zijn veel bewoners enthousiast aan de slag gegaan.

Eind 2022 heeft de projectgroep met een enquête de resultaten van dit project verzameld.

Daarmee is het project ‘Duurzaam Bronkhorst’ nu afgesloten.
Dat deed de projectgroep met het aanbieden aan de deelnemers van een stuk met een projectverslag, de resultaten van een enquête en een slotbeschouwing. Dat stuk kunt u hier inzien.


Kijkdagen bij verduurzaming woning Bronkhorst [7 oktober 2021]

De bewoners van het pand Onderstraat 2 zijn al enige tijd druk met het verduurzamen van hun woning. Momenteel wordt o.a. hard gewerkt aan het isoleren van het monumentale dak.  De bewoners willen graag aan alle bewoners van Bronkhorst de kans geven om mee te kijken bij deze verbouwing.

Daarom organiseren zij twee kijkmiddagen op:
*  woensdagmiddag 13 oktober tussen 14:00 uur en 17:00 uur of
*  zaterdagmiddag 16 oktober tussen 14:00 uur en 17:00 uur.
Aanmelden is niet nodig, het is vrije inloop tussen de genoemde tijden. De ingang is de voordeur aan de Onderstraat 2.

Hier (klik) leest u de volledige uitnodiging voor de kijkmiddagen.


Rapport Duurzaam Bronkhorst aangeboden aan wethouders Bronckhorst [28 juni 2021]

Op maandag 28 juni j.l. overhandigden Gijs Wildeboer (BoeN) en Peter Luitjens (BSB) namens het projectteam Duurzaam Bronkhorst  een rapport met aanbevelingen voor een duurzame aanpak aan de Wethouders Willem Buunk en Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst.
In Bronkhorst hebben monumentendeskundigen 47 monumentale panden individueel bezocht en van een realistisch energieadvies voorzien. Het aangeboden overkoepelende rapport (hier in te zien) geeft inzicht in de staat van de panden en wat er kan worden gedaan aan energiebesparing.  De panden zijn allemaal erg verschillend maar overal valt toch nog wat  “besparings-winst” te boeken. Ook al denk je dat je al veel hebt gedaan. Er blijkt altijd nog ruimte om bijvoorbeeld kieren te dichten, enkel glas te vervangen en verder te isoleren. Ook liggen er kansen om zaken collectief op te pakken zoals gezamenlijke inkoop en uitvoering. Daarnaast  is er de wens voor een eenvoudigere vergunningenproces met inzicht in wat wel en wat niet haalbaar is in een monument. Duidelijkheid en inzicht vooral als je als bewoner plannen maakt en de stap wilt zetten naar energiebesparing en comfort verhoging.

De gemeente Bronckhorst is samen met de provincie Gelderland betrokken bij het project Duurzaam Bronkhorst en heeft het stadje Bronkhorst aangewezen als één van de zogenaamde “proefwijken voor de energietransitie”. Vanuit de gemeente krijgen de bewoners daardoor onder andere begeleiding bij de te maken keuzes en energiebesparingsstappen die worden voorgesteld in hun eigen scanrapport; dat is te lezen in deze brief.

De aanbevelingen uit het aangeboden rapport worden meegenomen in de warmtetransitie-visie van de gemeente Bronckhorst, waar nu aan wordt gewerkt. Ook gaan de wethouders intern kijken hoe ze meer duidelijkheid en inzicht kunnen geven in het vergunningenproces voor energiemaatregelen aan en in monumenten. Wat kan wel en wat mag niet en hoe kunnen we werken aan het vasthouden en het waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de monumentale panden in het stadje Bronkhorst?

De energiecoöperatie BoeN is vanaf najaar 2019 samen met de Belangengroep Stad Bronkhorst begonnen met nadenken over en werken aan het project “Duurzaam Bronkhorst”. In dit project willen beide organisaties samen met andere partijen alle inwoners van Bronkhorst helpen met het verduurzamen van hun woning.  Dat geeft veel energie voor onze mooie stad!


Rapport met resultaten duurzaamheidsscans Bronkhorst verspreid [juni 2021]

In de afgelopen periode heeft het bureau OOMAdvies een globale “energie-duurzaamheid-scan” gemaakt van de woningen van alle deelnemers aan het project ‘Duurzaam Bronkhorst’. Die scan is vastgelegd in een scanrapport dat elke deelnemer persoonlijk heeft gekregen. Vanwege privacy-regels is het scanrapport over uw woning verder aan niemand verstrekt. Een VOORBEELD rapport kunt u in het nieuwsbericht hieronder inkijken

De projectgroep ‘Duurzaam Bronkhorst’ heeft aan de mensen van bureau OOMadvies gevraagd om ook een samengesteld totaaloverzicht te maken van de resultaten van de individuele scans, en om aan de projectgroep aanbevelingen te geven voor volgende stappen in Bronkhorst. Dat heeft geresulteerd in het rapport “Scanresultaten panden Bronkhorst en aanbevelingen duurzame aanpak” d.d. 19 mei 2021.

Een gedrukt exemplaar van dit rapport hebben wij afgeleverd bij alle inwoners van Bronkhorst thuis.  De digitale versie is te hier vinden, en hier leest u de begeleidende brief.
Binnenkort bieden we dit rapport ook aan aan de wethouders van de gemeente Bronckhorst.


Voorbeeld van een scanrapport
[september 2020]

In het kader van het project ‘Duurzaam Bronkhorst’ wordt van alle deelnemers de woning ‘gescand’ op mogelijkheden om deze duurzamer en comfortabeler te maken.  Vanwege de privacy worden deze rapporten niet openbaar gemaakt.

Om toch een beeld te kunnen geven van zo’n scanrapport vindt u onder deze link (klik) een VOORBEELD rapport. Gelieve dat rapport uitsluitend in te kijken en niet verder te verspreiden.


Duurzaam Bronkhorst: verslag informatieavond 3 maart 2020
[3 maart 2020]

Op dinsdagavond 3 maart 2020 was er in ’t Wapen van Bronkhorst een zeer goed bezochte informatieavond over het project “Duurzaam Bronkhorst” dat de BSB (Belangenvereniging Stad Bronkhorst) en de energiecoöperatie BoeN, samen met de Provincie Gelderland en met steun van de gemeente Bronckhorst, gaan starten.

Aan de hand van de bijgevoegde presentaties werd het project toegelicht:

1. Mensen van de energiecooperatie “Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)” legden uit (klik hier voor de presentatie) hoe het project is ontstaan, en hoe het projectplan in elkaar steekt. Bronkhorster Jasper Huetink vertelde hoe de verbouwing en verduurzaming van zijn monumentale boerderij is gegaan; daarmee gaf hij een inkijkje in zijn ervaringen met verduurzamen..

2. Een deskundige van de “Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)” behandelde in zijn presentatie (klik hier ) het verduurzamen van monumentale woningen aan de hand van vele simpele en gemakkelijk toepasbare voorbeelden. Zijn presentatie bevat veel informatie en ook handige verwijzingen naar websites en andere bronnen met nog meer kennis over verduurzamen van monumenten.

3. Een van de mensen van bureau OOM Advies legde uit (klik hier voor de presentatie) hoe de globale energiescan uitgevoerd gaat worden, bij de woningen van alle bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld.

Vervolg van het project

In verband met de corona-maatregelen is het project Duurzaam Bronkhorst stilgelegd totdat de corona-maatregelen niet meer van kracht zijn. Daarna zal het project weer opgestart worden met het uitvoeren van de energiescans. Vanzelfsprekend krijgen de betrokken bewoners daarover eerst bericht.


BoeN start nieuw project:
‘Duurzaam Bronkhorst’
[december 2019]

De energiecoöperatie BoeN is vanaf najaar 2019 begonnen met nadenken over en werken aan het project “Duurzaam Bronkhorst”. In dit project wil de energiecoöperatie “Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)” samen met andere partijen alle inwoners van Bronkhorst helpen met het verduurzamen van hun woning.

>>  Dat gaat dus over energiebesparing.

Vanuit BoeN willen we graag onze leden, maar ook alle andere inwoners binnen ons werkgebied, helpen om energie te besparen, op weg naar ons aller doel: “Energie Neutraal”.

In de stad Bronkhorst zal daarbij speciaal aandacht nodig zijn voor woningen die onderdeel zijn van het ‘beschermd stadsgezicht’, monumenten en alle andere huizen. Daarvoor hebben we een plan gemaakt samen met de Provincie Gelderland. En inmiddels doet ook de Belangenvereniging Stad Bronkhorst (BSB) mee aan het project.

Als we de energiebesparing in de Bronkhorster woningen collectief aanpakken, willen gemeente en provincie ons en de bewoners van Bronkhorst daarbij helpen en dat heeft veel voordelen. Een gezamenlijke aanpak van energiebesparende maatregelen kan ook extra mogelijkheden voor subsidie creëren.

Wat is ons plan? 

In de eerste fase wordt door een deskundig Bureau (OOM Advies) globaal onderzocht welke maatregelen in de woningen in Bronkhorst wel en niet mogelijk zijn om deze duurzamer te maken. Dat onderzoek wordt betaald door de Provincie Gelderland. Voor de bewoners van Bronkhorst is deze eerste fase dus gratis, maar die geeft hen wel inzicht in de (on)mogelijkheden in hun eigen woning.

Dat, en hoe we daarna verder willen, gaan we tijdens een eerste informatieavond op 3 maart 2020 aan de bewoners van Bronkhorst uitleggen, inclusief enkele concrete voorbeelden.

Voor wie meer wil weten over het projectplan: dat passen we in de loop van het project regelmatig aan aan nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen.
De versie van 12 december 2019 kunt u hier inzien.