November 2023 – optimalisatie zonnedak Holthuizen onderzocht

BoeN heeft deze zomer aan de Energie Advies Zutphen (EAZ)gevraagd om te onderzoeken of ons zonnedak Holthuizen nog beter gebruikt kan worden: “Optimalisatie van het zonnedak Holthuizen“.
EAZ  (wie zijn dat? klik hier) heeft onlangs zijn rapport opgeleverd; dat rapport  kunt u hier (klik) inzien en eventueel downloaden. 

Onze vragen aan EAZ waren:
1) Wat zijn de kosten/baten van het plaatsen van slimme software/hardware die de levering van stroom afschakelt als de verkoopprijs negatief is? Dit om te voorkomen dat betaald moet worden voor geleverde stroom.
2) Wat zijn de kosten/baten voor het plaatsen van batterijen – plus slimme software – om stroom van het dak op te slaan bij een negatieve of lage verkoopprijs?
3) Wat zijn de kosten/baten voor het plaatsen van 1 of 2 kleine windmolens naast het zonnedak?
4) Welke andere mogelijkheden zijn er om de opbrengst van het zonnedak van BoeN te maximaliseren?

Het rapport van EAZ geeft antwoorden op deze 4 vragen. Kort samengevat:

1) Het bedrijf Edmij (= het bedrijf aan wie BoeN de stroomproductie van het zonnedak levert) kan een ‘slimme schakeling‘ installeren, waardoor de stroomlevering wordt afgeschakeld bij negatieve opbrengst.

2) Batterijen zijn erg duur; plaatsing bij het zonnedak is niet rendabel.

3) Het rendement van een kleine windmolen is lager dan van zonnepanelen. Bijplaatsen van een kleine windmolen is niet rendabel.
Interessant is ook het verschil in kostprijzen: stroom geproduceerd door een kleine windmolen (25 m ashoogte) kost circa 15,9 eurocent per kWh; de kostprijs van stroom geproduceerd door ons zonnedak is circa 7,3 eurocent per kWh.

4) De Zutphense energie adviseurs hebben nog 6 andere mogelijke optimalisatie-maatregelen onderzocht, maar die vallen allemaal om diverse redenen af.

Het bestuur van BoeN heeft op 13-11-2023 dit rapport besproken en heeft de conclusies  en adviezen overgenomen.

Concreet betekent dit dat de eerstgenoemde optimalisatie inmiddels is gerealiseerd: sinds 09-10-2023 functioneert er bij het zonnedak een ‘slimme schakeling‘ waardoor de stroomlevering aan het stroomnetwerk wordt gestopt als de opbrengst negatief is. Over de kosten en baten van deze slimme schakeling leest u in het bijgevoegde EAZ-rapport.