Over BOEN

Bronkhorst en Omgeving EnergieNeutraal = BoeN 

De energiecoöperatie BoeN werkt samen met bewoners en ondernemers uit het stadje Bronkhorst en de omliggende dorpen Steenderen, Baak, Olburgen, Rha en Toldijk (de voormalige gemeente Steenderen). De energiecoöperatie BoeN is op 6 februari 2015 opgericht. 
Samen ontwikkelen we initiatieven om (1) energie te besparen en (2) energie duurzaam op te wekken. Het uiteindelijke doel is energieneutraliteit.
Dat betekent dat we:
     1. veel minder stroom en gas willen gebruiken dan we nu nog doen
          [= besparen],  en
     2. evenveel stroom en warmte willen produceren in de omgeving als
          we verbruiken [= produceren]. 

Besparen: Er zijn voldoende mogelijkheden om ons energieverbruik te beperken; BoeN wil de leden daarbij helpen.
Produceren: BoeN wil lokaal collectief zoveel mogelijk energie opwekken, via zonnepanelen, biomassa of waterkracht.

Coöperatie documenten

Jaarverslag over 2020

Jaarverslag over 2019

Verslagen jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV)

Statuten Coöperatie BoeN

Privacy beleid Boen en website