Project ‘Duurzaam Bronkhorst’ geëindigd

Vanaf begin 2020 hebben we in dit project de bewoners van het stadje Bronkhorst geprobeerd te helpen en te stimuleren bij het duurzamer en comfortabeler maken van hun woningen.

Betaald door de provincie Gelderland heeft het bureau Oom Advies van elke woning een zogenaamd ‘scanrapport’ gemaakt. In dat scanrapport is de staat van elke woning op het aspect van isolatie in kaart gebracht en zijn gerichte adviezen gegeven om te komen tot een beter geïsoleerd, en daardoor ook duurzamer en comfortabeler huis. Met de huidige energieprijzen zijn er ook grote financiële besparingsmogelijkheden.
Aan de hand van dat rapport zijn veel bewoners enthousiast aan de slag gegaan.

Eind 2022 heeft de projectgroep met een enquête de resultaten van dit project verzameld.

Daarmee is het project ‘Duurzaam Bronkhorst’ nu afgesloten.
Dat deed de projectgroep met het aanbieden aan de deelnemers van een stuk met een projectverslag, de resultaten van een enquête en een slotbeschouwing. Dat stuk kunt u hier inzien.