Duurzaam Bronkhorst

BoeN-project: DUURZAAM BRONKHORST

Projectbeschrijving en doel 

“Bronkhorst op weg naar een duurzame toekomst”

De inwoners van Bronkhorst dragen graag hun steentje bij aan het verminderen van het energieverbruik. Ze staan voor een grote uitdaging, omdat de woningen onderdeel zijn van het zogenaamde ‘beschermd stadsgezicht’. Bovendien is een groot deel van de woningen rijks- of gemeentelijk monument en vooral bij isolatie is het daardoor extra opletten.

De energiecoöperatie “Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)” heeft daarom het initiatief genomen voor het project “Duurzaam Bronkhorst”. BoeN wil graag haar leden, en alle andere bewoners van de voormalige gemeente Steenderen, helpen om energie te besparen, op weg naar ons aller doel: energieneutraal!

De belangrijkste reden voor het gezamenlijk aanpakken van het duurzaam maken van Bronkhorst is volgens BoeN: “Als we de energiebesparing in de Bronkhorster woningen collectief aanpakken, willen gemeente en provincie ons en de bewoners van Bronkhorst daarbij helpen en dat heeft veel voordelen. Een gezamenlijke aanpak van energiebesparende maatregelen kan ook extra mogelijkheden voor subsidie creëren.”

De Belangenvereniging Stad Bronkhorst (BSB), de Provincie Gelderland en de gemeente Bronckhorst werken mee aan het project.

Projectpartners:

  • Belangenvereniging Stad Bronkhorst (BSB)
  • Provincie Gelderland
  • Gemeente Bronckhorst

                                           

 

——————————————————————————

>> Hieronder staat het nieuwste bericht bovenaan, daaronder steeds oudere berichten  << 

——————————————————————————

 

Duurzaam Bronkhorst: Nieuwsbrief aan de deelnemers nr. 4

[21 oktober 2020]

 

1) De huisbezoeken van bureau Oom Advies liggen op schema; naar verwachting worden op 18 november a.s. de laatste bezoeken gedaan. Dan zijn er 48 panden onderzocht op verduurzamingsmogelijkheden.
2) Heeft u van het bureau een scanrapport ontvangen, dan geldt het volgende:
a) Het rapport is een concept.
Heeft u opmerkingen of suggesties over de inhoud (bv onjuistheden), geeft u dat dan svp per email door aan bureau Oom Advies (info@oomadvies.nl), zodat ze dat kunnen veranderen in de eindversie.
b) Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over ‘uw’ scanrapport.
Daarom hadden wij het plan om spreekuren te organiseren, maar vanwege de corona-situatie zien we daarvan af. In plaats daarvan kunt u uw vragen rechtstreeks met de mensen van Oom Advies te bespreken: dat kan per email (info@oomadvies.nl) of telefonisch (06 46181588 of 06 50243450).
3) Voor de projectgroep is het van belang om van elke deelnemer te vernemen wat u van het scanrapport vindt. Daarom krijgen wij graag per email uw antwoorden op de volgende vragen:
1) Voldoet het scanrapport aan je verwachtingen?
2) Wat valt je op in het scanrapport? Zitten er onverwachte zaken in? 
3) Wat ontbreekt aan het scanrapport? en wat kunnen we daaraan doen?
4) Hoe verder: kun je met dit scanrapport vervolgstappen zetten? 
4) De volgende fase van het project.
Wij hadden het plan om, nadat alle scanrapporten gereed waren, een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren met alle deelnemers om de vervolgstappen te bespreken. Vanwege de corona-situatie is dat niet mogelijk en ongewenst. Wij denken nog na over een andere aanpak; als u suggesties heeft krijgen we die graag.
In ieder geval zullen wij u wat vaker met een Nieuwsbrief-email informeren.
Heeft u ideeën voor andere manieren om gezamenlijk het project levendig te houden, dan zien wij die graag in onze mailbox.
5) Gratis Energiebox te bestellen bij de gemeente Bronckhorst
Vandaag start de gemeente Bronckhorst met een actie voor gratis energie besparen in huis. Energie besparen kan heel simpel zijn, zonder dat het veel geld kost. Deuren in huis dichtdoen, korter douchen, lampen uitdoen en apparaten niet op stand-by laten staan: het is vaak een kleine moeite. Ook kun je met de aanschaf van simpele producten energie besparen, zoals duurzame verlichting of tochtstrips.
De website ‘Op Morgen‘ van de gemeente Bronckhorst helpt alle Bronckhorsters daarbij, door het beschikbaar stellen van de gratis ‘Energiebox’.
In die box zitten muntjes waarmee inwoners gratis energiebesparende producten kunnen kopen bij lokale ondernemers en bij het Agem Energieloket. Producten als ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie of een energiedisplay. Ook kunnen inwoners een speciale warmtefoto van hun huis laten maken door het Agem Energieloket. De actie loopt tot 30 november a.s.; we moeten er wel snel bij zijn, want op=op!
Ga naar www.op-morgen.nl, bestel de Energiebox en bespaar gratis energie!

——————————————————————————————————————————-

Duurzaam Bronkhorst: Nieuwsbrief aan de deelnemers nr. 3

[4 september 2020]

 

1)  Door de corona-lockdown in het voorjaar hebben we een paar maanden vertraging opgelopen in het scannen van de deelnemende huizen aan het project Duurzaam Bronkhorst. Het goede nieuws is dat we inmiddels weer geheel “up en running” zijn!
2)  Twaalf huizen zijn inmiddels bezocht en de rapporten daarvan zijn uitgebracht aan de bewoners.
In september zullen 8 huizen worden bezocht, in oktober 16 huizen en in november de overige huizen.
Wij zijn druk doende om een schema van bezoeken op te stellen en wij zullen u per mail informeren wanneer het adviesburo bij U hoopt langs te kunnen komen.
Als U de uitnodiging per mail ontvangt, wilt u dan snel reageren? Als U verhinderd bent kunnen we nl nog iemand anders vragen,
3)  VOORBEELD
Om een indruk te krijgen hoe zo’n scan-rapport er uit ziet, stuur ik het concept-rapport van de Onderstraat 10 ter informatie mee (klik hier). Wilt U het rapport wel vertrouwelijk behandelen?
4) Als U uw eigen rapport heeft ontvangen (ca 4-6 weken na het bezoek van het adviesbureau), kunt U vragen stellen over uw rapport aan het adviesburo. Zij organiseren daarvoor een apart spreekuur. Hierover hoort U later meer.
5) Medio december van dit jaar of in januari 2021 zullen we een grotere bijeenkomst houden (mits mogelijk ivm de corona-regels) om de totaal resultaten te presenteren en te bespreken hoe we verder gaan.
——————————————————————————————————————————

Duurzaam Bronkhorst: Nieuwsbrief aan de deelnemers nr. 2

[1 juli 2020]

1)  Hopelijk herinnert u het zich nog: we hebben begin maart jl. in het Wapen een goed bezochte startbijeenkomst gehad van het project ‘Duurzaam Bronkhorst’. In dat project willen we (een breed samengestelde projectgroep) de bewoners van Bronkhorst zo goed mogelijk helpen op weg naar een duurzame en energie-zuinige woning. 
Helaas moest kort daarna het project stilgelegd worden vanwege de corona-crisis. 
Op 17 maart jl stuurden we u daarover een Nieuwsbrief; u kunt die hieronder nalezen. 
Nu is het tijd geworden voor een nieuw stand-van-zaken bericht.
Want ….:  sinds kort zijn we weer gestart met projectactiviteiten; natuurlijk houden we daarbij rekening met alle corona-maatregelen.
2)  Nog even ter herinnering over waar we in deze fase mee bezig zijn. 

Adviseurs van adviesbureau Oom Advies bezoeken alle huizen in Bronkhorst die meedoen met ons project Duurzaam Bronkhorst. Oom Advies stelt vervolgens een rapport op met aanbevelingen over mogelijke energiebesparende maatregelen voor dat specifieke huis. Dat rapport gaat uitsluitend naar de bewoners van het huis.De projectgroep krijgt alleen geaggregeerde (samengetelde) en geanonimiseerde informatie terug die wij nodig hebben om eventuele collectieve maatregelen te kunnen onderzoeken.

De provincie Gelderland subsidieert het onderzoek voor 100%, zodat er in deze fase geen kosten voor het advies zijn voor de bewoners. Bijna alle inwoners van Bronkhorst doen mee.

3)  Oom Advies heeft in juni de eerste 4 huizen bezocht. De bewoners van deze huizen krijgen rond half juli hun adviesrapport.
Volgende week gaat Oom Advies 8 huizen bezoeken en onderzoeken. Een bezoek kost ca 1,5 uur. Vooraf wordt aan de bewoners een vragenlijst toegestuurd met het verzoek die in te vullen. Vanwege de vakantieperiode komt het adviesrapport van deze woningen rond eind augustus/begin september beschikbaar.

Vanaf september worden vervolgens alle andere huizen in Bronkhorst (nog ca 40) in groepen van 8 bezocht en onderzocht.

—————————————————————————————————————————–

 

Duurzaam Bronkhorst: Nieuwsbrief aan de deelenemers nr. 1

[17 maart 2020]

 

U krijgt dit bericht omdat u heeft aangegeven te willen meedoen met de eerste fase van het project Duurzaam Bronkhorst. Met deze email informeren wij u in enkele punten over het vervolg.

1) Op en na de informatieavond op 3 maart jl. hebben bijna alle bewoners zich aangemeld om mee te doen aan de globale energiescan: circa 90 % doet mee!
Dat betekent: HET PROJECT GAAT DOOR!
2) Het adviesbureau OOM Advies bereidt de globale energiescans verder voor. Het bureau gaat eerst op 4 adressen onderzoek doen; op basis van de resultaten daarvan doet het bureau dan vervolgens onderzoek in de woningen van alle andere deelnemers.
OOM Advies heeft inmiddels 4 woningen geselecteerd voor de eerste ronde onderzoek.  De bewoners zijn daarover geinformeerd en we hebben hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen (over de woning en over het huidige energieverbruik). 
3) Als het onderzoek in deze 4 woningen gevorderd/gereed is zal OOM Advies op basis daarvan een plan en een tijdplanning maken voor de andere energiescans. Daarover ontvangt u tzt bericht van ons of rechtstreeks van OOM Advies.
4) Volgens de planning zouden vanaf medio maart de globale energiescans starten, maar de corona-maatregelen maken dit onmogelijk. De start is nu uitgesteld tot in ieder geval 6 april a.s.; nader bericht volgt rond die datum. 
5) Tijdens de informatieavond op 3 maart jl. werd gevraagd naar privacy-aspecten van dit project. Daarover heeft de projectgroep het volgende besloten: 

a.    Het scanrapport per woning wordt uitsluitend aan de bewoner verstrekt, verder aan niemand.

b.    Naast de scanrapporten per pand maakt OOM Advies ook een rapport over de bevindingen bij alle panden gezamenlijk en in combinatie, waarbij informatie in principe niet tot individuele woningen is te herleiden.
Dit rapport wordt gebruikt door de projectgroep om de volgende fase van het project in te vullen.

c.    Als de projectgroep later inzage zou willen in een specifiek scanrapport van een woning vraagt de projectgroep dat zelf aan de betreffende bewoner. 

Tot zover de informatie voor de deelnemers aan de eerste fase van het project “Duurzaam Bronkhorst”. 
Zoals gezegd: wordt vervolgd begin april

 

————————————————————————————————————

Duurzaam Bronkhorst: verslag informatieavond 3 maart 2020
[3 maart 2020]

 

Op dinsdagavond 3 maart jl was er in ‘t Wapen van Bronkhorst een zeer goed bezochte informatieavond over het project “Duurzaam Bronkhorst” dat de BSB (Belangenvereniging Stad Bronkhorst) en de energiecooperatie BoeN, samen met de Provincie Gelderland en met steun van de gemeente Bronckhorst, gaan starten.

Aan de hand van de bijgevoegde presentaties werd het project toegelicht:

1. Mensen van de energiecooperatie “Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)” legden uit (klik hier voor de presentatie) hoe het project is ontstaan, en hoe het projectplan in elkaar steekt. Bronkhorster Jasper Huetink vertelde hoe de verbouwing en verduurzaming van zijn monumentale boerderij is gegaan; daarmee gaf hij een inkijkje in zijn ervaringen met verduurzamen..

 

2. Een deskundige van de “Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoef (RCE)” behandelde in zijn presentatie (klik hier) het verduurzamen van monumentale woningen aan de hand van vele simpele en gemakkkelijk toepasbare voorbeelden. Zijn presentatie bevat veel informatie en ook handige verwijzingen naar websites en andere bronnen met nog meer kennis over verduurzamen van monumenten.

 

3. Een van de mensen van bureau OOM Advies legde uit (klik hier voor de presentatie) hoe de globale energiescan uitgevoerd gaat worden, bij de woningen van alle bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld.

 

Vervolg van het project

In verband met de corona-maatregelen is het project Duurzaam Bronkhorst stilgelegd totdat de corona-maatregelen niet meer van kracht zijn. Daarna zal het project weer opgestart worden met het uitvoeren van de energiescans. Vanzelfsprekend krijgen de betrokken bewoners daarover eerst bericht.

 

—————————————————————————————————————

 

BoeN start nieuw project: Duurzaam Bronkhorst

[december 2019]

 

BoeN is vanaf najaar 2019 begonnen met nadenken over en werken aan het project “Duurzaam Bronkhorst”. In dit project wil de energiecoöperatie “Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal (BoeN)” samen met andere partijen alle inwoners van Bronkhorst helpen met het verduurzamen van hun woning.

 

>>  Dat gaat dus over energiebesparing.

 

Vanuit BoeN willen we graag onze leden, maar ook alle andere inwoners binnen ons werkgebied, helpen om energie te besparen, op weg naar ons aller doel: “Energie Neutraal”.

In de stad Bronkhorst zal daarbij speciaal aandacht nodig zijn voor woningen die onderdeel zijn van het ‘beschermd stadsgezicht’, monumenten en alle andere huizen. Daarvoor hebben we een plan gemaakt samen met de Provincie Gelderland. En inmiddels doet ook de Belangenvereniging Stad Bronkhorst (BSB) mee aan het project.

Als we de energiebesparing in de Bronkhorster woningen collectief aanpakken, willen gemeente en provincie ons en de bewoners van Bronkhorst daarbij helpen en dat heeft veel voordelen. Een gezamenlijke aanpak van energiebesparende maatregelen kan ook extra mogelijkheden voor subsidie creëren.

 

Wat is ons plan?

In de eerste fase wordt door een deskundig Bureau (OOM Advies) globaal onderzocht welke maatregelen in de woningen in Bronkhorst wel en niet mogelijk zijn om deze duurzamer te maken. Dat onderzoek wordt betaald door de Provincie Gelderland. Voor de bewoners van Bronkhorst is deze eerste fase dus gratis, maar die geeft hen wel inzicht in de (on)mogelijkheden in hun eigen woning.

Dat, en hoe we daarna verder willen, gaan we tijdens een eerste informatieavond op 3 maart 2020 aan de bewoners van Bronkhorst uitleggen, inclusief enkele concrete voorbeelden.

 

Voor wie meer wil weten over het projectplan: dat passen we in de loop van het project regelmatig aan aan nieuwe inzichten en nieuwe ontwikkelingen.
De versie van 12 december 2019 kunt u hier inzien.