Opwekken

Zonnepanelen

Energie uit zon is zeer kansrijk. Het kan op eigen dak, maar het kan ook samen, op een collectief dak. De zon levert gratis energie, die met zonnepanelen uitstekend kan worden omgezet in stroom. Daar wordt het klimaat beter van en u bespaart vanaf de eerste dag op uw huishoudbudget.

Zonnepanelen op uw eigen dak

Zelf zonnepanelen kopen en op uw dak plaatsen is één van de meest voordelige manieren om over duurzame stroom te beschikken. U weet dan zeker dat de stroom echt duurzaam is. De Agem en de gemeente Bronckhorst kunnen u hierbij helpen; klik hier.

Zonnepanelen op een collectief dak

Als u zelf geen panelen op uw dak kunt of wilt plaatsen is er ook een andere mogelijkheid: zonnepanelen ‘kopen’ op een collectief zonnedak. BoeN heeft zo’n collectief zonnedak gebouwd, waarin 55 leden van de energiecoöperatie BoeN deelnemen – met een of meerdere aandelen = zonnepanelen. Zie verder hier.

Wind

Winenergie is een goede manier om op grote schaal elektriciteit op te wekken en daarmee sprongen te maken naar een energie neutrale regio.

Water

Een bijzonder plan is de plaatsing van waterkrachtinstallaties in de IJssel of de Grote Beek die langs Bronkhorst stromen. Het bedrijf Deepwater Energy heeft een innovatieve waterkrachtcentrale (klik hier voor meer info) ontwikkeld die energie haalt uit rivieren met een klein verval. De energiecoöperatie BoeN is in gesprek met o.a. Rijkswaterstaat om te proberen zo’n waterkrachtcentrale te mogen bouwen in de IJssel bij het stadje Bronkhorst.

Biomassa

Ook met gebruik van mest en groenafval kan elektriciteit opgewekt worden. In onze regio is veel agrarisch activiteit met potentie voor de inzet van mestvergisting voor de productie van biogas. Bijvoorbeeld stoffen als houtafval, rioolgassen en mest zijn om te zetten in gas, elektriciteit en warmte.
Zo wordt het snoeiafval dat de vrijwilligers van ‘Het Steenders Landschap (HSL)’  jaarlijks van wilgen, struiken en fruitbomen halen verwerkt in de biomassacentrale van ForFarmers in Lochem.